Tu Viện Kim Cang
c
x

Bát Quan Trai

Cúng Vong

Nghi Thức Khai Kinh

Lễ Phật Đản

Vía Xuất Gia

Vía Thành Đạo

Sám Sáu Căn

Kinh Vu Lan

Vía Phật A Di Đà

An Vị Phật

Quá Đường

Kinh Vô Thường

Bổ Khuyết Tâm Kinh

Phóng Sanh

Văn Khuyên Tu

Sám Thích Ca

Sám Di Lạc

Sám Quy Mạng

Sám Quy Mạng II

Bài Khể Thủ

Sám Xuất Gia

Sám Từ Vân

Sám Châu Hoằng

Sám Mục Liên

Sám Thảo Lư

Bài Tống Táng

Sám Cầu Siêu

Sám Thập Phương I

Sám Thập Phương II

Sám Đại Từ

Phát Nguyện Và Hồi Hướng

Nghi Thức Kết

Kinh Diệt Trừ Phiền Giận

Phục Nguyện

Tác Bạch

Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm

 
MS Word Version Printer Friendly Versionc
Kinh Nhật Tụng

Mục Lục Toàn Bộ

 

 1. Nghi Thức Cầu An
 2. Nghi Thức Sám Hối
 3. Nghi Thức Cầu Siêu
 4. Nghi Thức Tịnh Độ
 5. Kinh Phổ Môn
 6. Kinh Lăng Nghiêm
 7. Kinh A Di Đà
 8. Hồng Danh Bửu Sám
 9. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu
 10. Kinh Kim Cang
 11. Kinh Bát Đại Nhân Giác
 12. Cúng Ngọ
 13. Bát Quan Trai
 14. Cúng Vong
 15. Nghi Thức Khai Kinh
 16. Lễ Phật Đản
 17. Vía Xuất Gia
 18. Vía Thành Đạo
 19. Sám Sáu Căn
 20. Kinh Vu Lan
 21. Vía Phật A Di Đà
 22. An Vị Phật
 23. Quá Đường
 24. Kinh Vô Thường
 25. Bổ Khuyết Tâm Kinh
 26. Phóng Sanh
 27. Văn Khuyên Tu
 28. Sám Thích Ca
 29. Sám Di Lạc
 30. Sám Quy Mạng
 31. Sám Quy Mạng II
 32. Bài Khể Thủ
 33. Sám Từ Vân
 34. Sám Châu Hoàng
 35. Sám Mục Liên
 36. Sám Thảo Lư
 37. Bài Tống Táng
 38. Sám Cầu Siêu
 39. Sám Thập Phương I
 40. Sám Thập Phương II
 41. Sám Đại Từ
 42. Phát Nguyện Và Hồi Hướng
 43. Nghi Thức Kết
 44. Kinh Diệt Trừ Phiền Giận
 45. Phục Nguyện
 46. Tác Bạch
 47. Ý Nghĩa và Cách Tụng Niệm