Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Sám Hối

Vào ngày Wednesday, 27 Tháng 6 Năm 2018

Âm Lịch:

Lúc: 7:30pm - 9:00pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

Khóa Tu Học Mùa Hè Dành cho Tuổi Trẻ 3 ngày từ 7/06/18 - 07/08/18

Vào ngày:   Friday, 7/6/2018

Âm Lịch:

Khóa Tu Học Mùa Hè Dành cho Tuổi Trẻ 3 ngày từ 7/06/18 - 07/08/18

Vào ngày:   Saturday, 7/7/2018

Âm Lịch:

Sám Hối

Vào ngày:   Thursday, 7/12/2018

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712