Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Lễ Vía Đức Quan Âm

Vào ngày Sunday, 9 Tháng 8 Năm 2020

Âm Lịch:

Lúc: 12:00pm - 1:30pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

Sám Hối

Vào ngày:   Tuesday, 8/18/2020

Âm Lịch:

ĐẠI LỄ VU LAN

Vào ngày:   Sunday, 8/30/2020

Âm Lịch:

Sám Hối

Vào ngày:   Tuesday, 9/1/2020

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712