Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Sám Hối

Vào ngày Thursday, 29 Tháng 8 Năm 2019

Âm Lịch:

Lúc: 7:30pm - 9:00pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

Lễ Vía Đức Địa Tạng

Vào ngày:   Sunday, 9/1/2019

Âm Lịch:

Sám Hối

Vào ngày:   Thursday, 9/12/2019

Âm Lịch:

Tết Trung Thu

Vào ngày:   Sunday, 9/15/2019

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712