Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Bát Quan Trai

Vào ngày Saturday, 19 Tháng 10 Năm 2019

Âm Lịch:

Lúc: 10:00am

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

Lễ Vía Đức Quan Âm

Vào ngày:   Sunday, 10/20/2019

Âm Lịch:

Sám Hối

Vào ngày:   Sunday, 10/27/2019

Âm Lịch:

Lễ Vía Phật Dược Sư

Vào ngày:   Sunday, 10/27/2019

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712