Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Sám Hối

Vào ngày Tuesday, 2 Tháng 7 Năm 2019

Âm Lịch:

Lúc: 7:30pm - 9:00pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

Sám Hối

Vào ngày:   Tuesday, 7/16/2019

Âm Lịch:

An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/27

Vào ngày:   Wednesday, 7/17/2019

Âm Lịch:

An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/27 - Bát Quan Trai

Vào ngày:   Saturday, 7/20/2019

Âm Lịch:

Bát Quan Trai

Vào ngày:   Saturday, 7/20/2019

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712