Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Sám Hối

Vào ngày Wednesday, 6 Tháng 3 Năm 2019

Âm Lịch:

Lúc: 7:30pm - 9:00pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

Lễ Vía Phật Xuất Gia

Vào ngày:   Sunday, 3/10/2019

Âm Lịch:

Bát Quan Trai

Vào ngày:   Saturday, 3/16/2019

Âm Lịch:

Lễ Vía Phật Niết Bàn

Vào ngày:   Sunday, 3/17/2019

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712