Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Bát Quan Trai

Vào ngày Saturday, 2 Tháng 7 Năm 2022

Âm Lịch:

Lúc: 10:00am

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

Sám Hối

Vào ngày:   Tuesday, 7/12/2022

Âm Lịch:

Lễ Vía Đức Quan Âm

Vào ngày:   Sunday, 7/17/2022

Âm Lịch:

An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 10 ngày từ 7/20 tới 7/30

Vào ngày:   Wednesday, 7/20/2022

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712