Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

Lịch Sinh Hoạt Sắp Đến

Lễ Vía Phật A Di Đà

Vào ngày Sunday, 15 Tháng 12 Năm 2019

Âm Lịch:

Lúc: 12:00pm - 1:30pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:

Bát Quan Trai

Vào ngày:   Saturday, 12/21/2019

Âm Lịch:

Khóa Tu Mùa Đông Dành cho Tuổi Trẻ - 4 ngày từ 12/22/19 tới 12/25/19

Vào ngày:   Sunday, 12/22/2019

Âm Lịch:

Sám Hối

Vào ngày:   Wednesday, 12/25/2019

Âm Lịch:


 

 


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712