Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

BÀI MỚI NHẤT:
KINH TẠNG
Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa

Thích Tuệ Hải (dịch) - 07/10/2008.

 Chính tôi được nghe, một thời bấy giờ, đức Phật cùng với chúng đại Tỳ-kheo một vạn hai ngàn người đều hội họp ở trong núi Kỳ-Xà-Quật, nơi thành Vương-Xá.  Các vị Bồ-Tát và đại Bồ-Tát tám vạn người, cùng với bộ Thiên, Long, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-dà.  Các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di cũng đều hội họp trong đó.  Vua đại Chuyển-Luân, vua tiểu Chuyển-Luân, vua Kim-Luân, vua Ngân-Luân, cùng các vua Luân khác.  Các vị quốc-vương, vương-tử; các hàng quốc-thần, quốc-dân, quốc-sĩ, quốc-nữ; các đại trưởng-giả trong nước cùng với họ hàng số đông hàng trăm ngàn muôn đều cùng nhau tự đi đến chốn Phật, đầu mặt lễ dưới chân, nhiễu trăm nghìn vòng, đốt hương rải hoa và các món cúng dường khác.  Khi cúng dường xong thì lui ngồi về một bên. 


 Xem chi tiết 
Nghi Thức Cầu An

- 01/10/2008.

NGHI THỨC CẦU AN

TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN:
Án lam. (7 lần)
TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, ta bà ha. (3 lần)
TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN:
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)
AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN:
Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)
PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN:
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (3 lần)
(Vị chủ lể thắp 3 cây hương quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán, niệm lớn bài cúng hương).


 Xem chi tiết 
Kinh Na Tiên Tỳ Kheo

Cao Hữu Đích (dịch) - 01/10/2008.

Na Tiên Tỳ Kheo Kinh là một bộ kinh phản ảnh đầy đủ những đường nét chính của Giáo lý Nguyên
Thủy. Nhưng nếu chỉ có thế thôi thì kinh này chỉ là một bản trùng tuyên vô vị, không đáng được có một
địa vị Tam Tạng Thánh Giáo.


 Xem chi tiết 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Thông Nghĩa

Thích Viên Giác giảng giải - 09/06/2009.

Chúng sanh mê muội tâm ấy thành vô minh nghiệp thức, là cội gốc sanh tử. Một khi thấy được tâm này thì tâm này là Phật, đây là sự vi diệu của tâm. Hoa tạng thế giới, y báo chánh báo trang nghiêm, trùng trùng vô tận, vi diệu viên dung, hạt bụi, sợi lông, cỏ rác.v.v… đều do nơi tâm này mà lập, thật tướng vô tướng là vi diệu của cảnh. Tâm cảnh chẳng hai, thuần túy nhất tâm nên gọi là Diệu pháp.


 Xem chi tiết 
Kinh Bát Đại Nhân Giác Giảng Giải

Thich Vien Giac - 09/06/2009.

Quán chiếu về tính cách vô thường của đời sống con người và hoàn cảnh mà con người đang sống làm cho ta thấy rõ bản chất của sự vật. Chúng ta đau khổ vì chúng ta ngu si không thấy rõ tính chất vô thường mong manh tạm bợ của cuộc đời, vì không thấy rõ nên ta tham đắm chấp thủ cuộc đời rằng cái này là ta, là của ta, từ đó phiền não sinh ra : tham, sân, kiêu căng, hoàøi nghi, sợ sệt ….


 Xem chi tiết 
Kinh Di Giáo

Thich Vien Giac - 09/06/2009.

Kinh Di Giáo là một tác phẩm đúc kết những gì cần thiết nhất cho người xuất gia, văn chương đẹp đẽ, ý tứ rõ ràng. Đây là những lời dạy sau cùng của Đức Phật đầy tình thương và sự khích lệ.


 Xem chi tiết 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Thích Viên Giác giảng giải - 09/06/2009.

Bản Kinh Tứ Thập Nhị Chương đang lưu hành nếu bỏ qua một bên phần thêm thắt của người sau về tư tưởng thiền học Đại thừa thì nội dung rất gần với giáo lý nguyên thủy. Phần lớn nội dung đề cập những vấn đề liên quan đến sự tu tập của giới xuất gia, chú trọng nhiều tiến trình tu tập Giới – Định – Tuệ. Về giáo lý cốt lõi thì bốn chân lý Khổ – Tập – Diệt – Đạo được coi là nền tảng của Kinh .


 Xem chi tiết 
KINH PHÁP MÔN CĂN BỔN (Kinh Trung bộ )

HT. Thích Minh Châu - 14/06/2009.

Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng Subhaga (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa la vương. Tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo. Ta sẽ giảng cho các Người "Pháp môn căn bản tất cả pháp". Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói". - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:


 Xem chi tiết 
Trang đầu  |  Trang trước  |  Trang tiếp  |  Trang cuối
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712