Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT TOÀN NĂM 2018

Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Lễ
 • Sunday, 1/8/2017
Lễ Vía Phật Thành Đạo
 • Wednesday, 1/11/2017
Sám Hối
 • Saturday, 1/14/2017
Bát Quan Trai
 • Friday, 1/27/2017
Sám Hối
 • Friday, 2/10/2017
Sám Hối
 • Sunday, 2/12/2017
Rằm Tháng Giêng
 • Saturday, 2/18/2017
Bát Quan Trai
 • Saturday, 2/25/2017
Sám Hối
 • Sunday, 3/5/2017
Lễ Vía Phật Xuất Gia
 • Saturday, 3/11/2017
Sám Hối
 • Sunday, 3/12/2017
Lễ Vía Phật Niết Bàn
 • Saturday, 3/18/2017
Bát Quan Trai
 • Sunday, 3/19/2017
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Sunday, 3/19/2017
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Monday, 3/27/2017
Sám Hối
 • Monday, 4/10/2017
Sám Hối
 • Saturday, 4/15/2017
Bát Quan Trai
 • Tuesday, 4/25/2017
Sám Hối
 • Sunday, 5/7/2017
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
 • Tuesday, 5/9/2017
Sám Hối
 • Saturday, 5/20/2017
Bát Quan Trai
 • Thursday, 5/25/2017
Sám Hối
 • Thursday, 6/8/2017
Sám Hối
 • Saturday, 6/17/2017
Bát Quan Trai
 • Friday, 6/23/2017
Sám Hối
 • Friday, 7/7/2017
Sám Hối
 • Monday, 7/17/2017
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/29
 • Thursday, 7/20/2017
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/29
 • Saturday, 7/22/2017
Bát Quan Trai
 • Saturday, 7/22/2017
Sám Hối
 • Monday, 7/24/2017
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/29
 • Friday, 7/28/2017
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/17 tới 7/29 - Trà Đàm
 • Saturday, 8/5/2017
Sám Hối
 • Saturday, 8/19/2017
Bát Quan Trai
 • Monday, 8/21/2017
Sám Hối
 • Sunday, 9/3/2017
ĐẠI LỄ VU LAN
 • Monday, 9/4/2017
Sám Hối
 • Saturday, 9/16/2017
Bát Quan Trai
 • Sunday, 9/17/2017
Lễ Vía Đức Địa Tạng
 • Tuesday, 9/19/2017
Sám Hối
 • Sunday, 10/1/2017
Tết Trung Thu
 • Tuesday, 10/3/2017
Sám Hối
 • Thursday, 10/19/2017
Sám Hối
 • Saturday, 10/21/2017
Bát Quan Trai
 • Thursday, 11/2/2017
Sám Hối
 • Sunday, 11/5/2017
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Friday, 11/17/2017
Sám Hối
 • Saturday, 11/18/2017
Bát Quan Trai
 • Sunday, 11/19/2017
Lễ Vía Phật Dược Sư
 • Friday, 12/1/2017
Sám Hối
 • Sunday, 12/3/2017
Rằm Tháng Mười
 • Saturday, 12/16/2017
Bát Quan Trai
 • Sunday, 12/17/2017
Sám Hối
 • Saturday, 12/23/2017
Khóa Tu Mùa Đông 3 ngày từ 12/23/17 tới 12/25/17
 • Sunday, 12/31/2017
Sám Hối
 • Sunday, 12/31/2017
Lễ Vía Phật A Di Đà
 • Thursday, 2/15/2018
LỄ GIAO THỪA Sám Hối
 • Friday, 2/16/2018
TẾT MẬU TUẤT (Friday)
 • Friday, 2/16/2018
TẾT MẬU TUẤT (Friday)

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712