Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT TOÀN NĂM 2018
Export to ICS

Ngày Dương Lịch Ngày Âm Lịch Lễ
 • Monday, 1/8/2018
Lễ Vía Phật Thành Đạo
 • Tuesday, 1/16/2018
Sám Hối
 • Saturday, 1/20/2018
Bát Quan Trai
 • Tuesday, 1/30/2018
Sám Hối
 • Thursday, 2/15/2018
LỄ GIAO THỪA Sám Hối
 • Thursday, 2/15/2018
Sám Hối
 • Friday, 2/16/2018
TẾT MẬU TUẤT (Friday)
 • Saturday, 2/24/2018
Bát Quan Trai
 • Thursday, 3/1/2018
Sám Hối
 • Sunday, 3/4/2018
Rằm Tháng Giêng
 • Friday, 3/16/2018
Sám Hối
 • Saturday, 3/17/2018
Bát Quan Trai
 • Sunday, 3/25/2018
Lễ Vía Phật Xuất Gia
 • Friday, 3/30/2018
Sám Hối
 • Sunday, 4/1/2018
Lễ Vía Phật Niết Bàn
 • Sunday, 4/8/2018
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Sunday, 4/15/2018
Sám Hối
 • Saturday, 4/21/2018
Bát Quan Trai
 • Sunday, 4/29/2018
Sám Hối
 • Monday, 5/14/2018
Sám Hối
 • Saturday, 5/19/2018
Bát Quan Trai
 • Sunday, 5/27/2018
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN
 • Monday, 5/28/2018
Sám Hối
 • Wednesday, 6/13/2018
Sám Hối
 • Saturday, 6/16/2018
Bát Quan Trai
 • Wednesday, 6/27/2018
Sám Hối
 • Friday, 7/6/2018
Khóa Tu Học Mùa Hè Dành cho Tuổi Trẻ 3 ngày từ 7/06/18 - 07/08/18
 • Saturday, 7/7/2018
Khóa Tu Học Mùa Hè Dành cho Tuổi Trẻ 3 ngày từ 7/06/18 - 07/08/18
 • Thursday, 7/12/2018
Sám Hối
 • Monday, 7/16/2018
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/16 tới 7/28
 • Friday, 7/20/2018
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/16 tới 7/28
 • Saturday, 7/21/2018
Bát Quan Trai
 • Tuesday, 7/24/2018
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/16 tới 7/28
 • Thursday, 7/26/2018
Sám Hối
 • Friday, 7/27/2018
An Cư Kiết Hạ và Khóa Tu Học 2 Tuần từ 7/16 tới 7/28 - Trà Đàm
 • Sunday, 7/29/2018
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Friday, 8/10/2018
Sám Hối
 • Saturday, 8/18/2018
Bát Quan Trai
 • Friday, 8/24/2018
Sám Hối
 • Sunday, 8/26/2018
ĐẠI LỄ VU LAN
 • Sunday, 9/9/2018
Sám Hối
 • Saturday, 9/15/2018
Bát Quan Trai
 • Wednesday, 9/19/2018
Lễ Vía Đức Địa Tạng
 • Sunday, 9/23/2018
Sám Hối
 • Sunday, 9/23/2018
Tết Trung Thu
 • Monday, 10/8/2018
Sám Hối
 • Saturday, 10/20/2018
Bát Quan Trai
 • Monday, 10/22/2018
Sám Hối
 • Sunday, 10/28/2018
Lễ Vía Đức Quan Âm
 • Sunday, 11/4/2018
Lễ Vía Phật Dược Sư
 • Wednesday, 11/7/2018
Sám Hối
 • Saturday, 11/17/2018
Bát Quan Trai
 • Wednesday, 11/21/2018
Sám Hối
 • Sunday, 11/25/2018
Rằm Tháng Mười
 • Thursday, 12/6/2018
Sám Hối
 • Saturday, 12/15/2018
Bát Quan Trai
 • Thursday, 12/20/2018
Sám Hối
 • Saturday, 12/22/2018
Khóa Tu Mùa Đông Dành cho Tuổi Trẻ - 4 ngày từ 12/22/18 tới 12/25/18
 • Sunday, 12/23/2018
Lễ Vía Phật A Di Đà
 • Tuesday, 2/5/2019
TẾT KỶ HỢI (Tuesday)

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712