Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT SẮP TỚI

Sám Hối: Vào ngày Thursday, 18 Tháng 4 Năm 2019 Âm Lịch: Lúc: 7:30 pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:
Bát Quan Trai: Vào ngày:   Saturday 4/20/2019 Âm Lịch:
Sám Hối: Vào ngày:   Saturday 5/4/2019 Âm Lịch:
Sám Hối: Vào ngày:   Saturday 5/18/2019 Âm Lịch:
Bát Quan Trai: Vào ngày:   Saturday 5/18/2019 Âm Lịch:


 Đại Lễ Phật Đản 2019


PL 2563
Phật Đản 2019 - PL 2563 tại tu viện Kim Cang

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712