Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT SẮP TỚI

Bát Quan Trai: Vào ngày Saturday, 21 Tháng 10 Năm 2017 Âm Lịch: Lúc: 10:00am

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:
Sám Hối: Vào ngày:   Thursday 11/2/2017 Âm Lịch:
Lễ Vía Đức Quan Âm: Vào ngày:   Sunday 11/5/2017 Âm Lịch:
Sám Hối: Vào ngày:   Friday 11/17/2017 Âm Lịch:


 HT Thích Đức Niệm Viên Tịch


Tin HT Thích Đức Niệm Viên Tịch

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni,
Kính thưa: Quý Phật tử
Chúng con/tôi vừa nhận được tin:
Hoa Thuong Thich Duc Niem 600
Hoà Thượng Thích Đức Niệm
Nguyên sinh ngày 20/10/1953.
Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California vừa viên tịch lúc 11:45AM ngày 20/10/2017 
Tại bệnh viện Community Hospital of the Monterey Peninsula.

Nay chúng con/tôi kính báo đến Chư Tôn Thiền Đức và Phật tử khắp nơi được liễu tri và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa Thượng được cao đăng Phật quốc.

Chúng con/tôi sẽ cập nhật tin tức về chương trình tang lễ sau.
Kính đảnh lễ Đại Tăng và tri ân Đại chúng.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát
Kính báo tin


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712