Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo


LỊCH SINH HOẠT SẮP TỚI

Sám Hối: Vào ngày Thursday, 1 Tháng 3 Năm 2018 Âm Lịch: Lúc: 7:30 pm

Các Ngày Lễ, Sám Hối và Bát Quan Trai khác:
Rằm Tháng Giêng: Vào ngày:   Sunday 3/4/2018 Âm Lịch:
Sám Hối: Vào ngày:   Friday 3/16/2018 Âm Lịch:
Bát Quan Trai: Vào ngày:   Saturday 3/17/2018 Âm Lịch:


 BÀI HỌC CHO TUẦN NÀY
(Phật Học Phổ Thông Khóa thứ IV )

LỜI CHỈ DẪN TỔNG QUÁT


LỜI CHỈ DẪN TỔNG-QUÁT

(CHO CẢ TRỌN KHÓA THỨ TƯ) 

Khóa này cũng như các khóa trước, gồm cả thảy 10 bài giảng, chi ra như sau: 

-         Năm bài giẳng về “Ngũ-đình-tâm quán”.

-         Ba bài giảng về “Lục-độ” hay “sáu phép Ba-la-mật”.

-         Hai bài giảng về “Tứ vô-lượng-tâm” và “Ngũ-minh”. 

Trong 10 bài ấy, trừ bài Ngũ-minh là bài giảng có tánh cách khái-quát về những sự hiểu-biết cần-thiết mà một Phật-tử chân-chính cần phải trau-giồi và thực-hành để làm lợi cho Ðạo và nhân-quần xã-hội; còn 9 bài giảng trước đều nói về các phép tu. 

Các phép tu này sẽ được giảng giải rõ-ràng ở các bài sau.  Nhưng ngay bây giờ để quí vị có một ý-niệm tổng-quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình-bày sơ-lược hai phần chính yếu của nó.  Ðó là những bài nói về Ngũ-đình-tâm quánLục-độ hay Sáu phép Ba-la-mật

1.  Ngũ-đình-tâm quán là năm phương-pháp quán-tưởng để dừng vọng-tâm.  Vọng-tâm là căn bệnh chính làm cho con người phiền-não khổ-đau.  Nó thúc-đẩy người ta chạy theo ngũ-dục, nó che mờ lương-tri, làm cho cái tâm, vốn là sáng-suốt, trở nên tối tăm, không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở. 

            Muốn sự nhận-định được sáng-suốt, muốn cho lòng ta đừng đuổi theo ngũ-dục mà phải phiền-não khổ-đau, ta phải tìm phương-pháp chận đứng vọng-tâm.  Một trong những phương-pháp chận đứng vọng-tâm là quán-tưởng.  Quán là dùng trí-huệ quán-sát, phân-tách hay suy-nghiệm để tìm ra sự-thật.  Có năm phép quán để chận đứng vọng-tâm, để đối-trị năm chứng bệnh chính của tâm-hồn chúng ta là: 

a)      Quán Sổ-tức để đối-trị bệnh tán-loạn của tâm-trí.

b)      Quán Bất-tịnh để đối-trị lòng tham sắc-dục.

c)       Quán Từ-bi để đối-trị lòng sân-hận.

d)      Quán Nhân-duyên để đối-trị  lòng si-mê.

e)       Quán Giới-phân-biệt để đối-trị chấp ngã.

Năm pháp quán ấy gọi là “Ngũ-đình-tâm quán”.  Mỗi phép quán sẽ được trình-bày rõ-ràng, cặn-kẽ trong một bài giảng, theo thứ-tự như đã trình-bày ở trên.  Sở-dĩ chúng tôi để bài Quán Sổ-tức đứng đầu trong năm phép quán, vì muốn đi sâu vào các phép quán, trước tiên, phải biết quán cái gì, quán như thế nào, và phải có một tâm trí định-tĩnh, không tán-loạn.  Muốn được thế, trước tiên phải tập quán Sổ-tức.  Khi quán Sổ-tức đã thuần-thục rồi, thì các thứ quán sau mới dễ có kết-quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh: tham, sân, si, mạn. 

            2.  Lục độ hay Sáu phép Ba-la-mật. 

            Sáu phép tu này để đối-trị sáu món “tệ” thông thường, nhưng rất nguy-hiểm, vì chúng đã làm cho chúng-sinh nhiều kiếp sanh-tử, luân-hồi, chịu không biết bao nhiêu điều thống-khổ.  Ðó là: 

a)     Tham-lam, bỏn-sẻn; b)  Sân-hận; c)  Si-mê; d)  Biếng-nhác, trễ-nãi; e)  Hủy phạm giới-luật; f)  Tán-loạn. 

Ðể chúng-sinh thoát khỏi nanh-vuốt ác độc của sáu món tệ này, đức Phật dạy sáu phép đối-trị gọi là “Lục-độ”.  Chữ “Ðộ” có nghĩa là cứu-độ hay vượt qua.  Lục-độ gồm có: 

a)       Bố-thí, để khỏi cái tệ tham-lam bỏn-sẻn.

b)      Nhẫn-nhục, để khỏi cái tệ nóng-nảy, sân-hận.

c)       Trí-huệ, để khỏi cái tệ si-mê.

d)      Tinh-tấn, để khỏi cái tệ biếng-nhác, giải-đãi.

e)       Trì-giới, để khỏi cái tệ hủy-phạm giới-luật.

f)        Thiền-định, để khỏi cái tệ tán-loạn. 

Vì dùng sáu phương-pháp này để trừ sáu món tệ, nên kinh nói: “Dĩ lục-độ, độ lục-tệ”.  Bồ-tát theo sáu phương-pháp này tu-hành để vừa độ cho mình, vừa độ cho người, độ cho đến chỗ hoàn-toàn cứu-cánh, nên cũng gọi là “sáu phép Ba-la-mật”. 

Lục-độ, hay sáu phép Ba-la-mật được trình-bày trong tập sách này: 

-         Bài thứ sáu, Bố-thí và Trì-giới.

-         Bài thứ bảy, Tinh-tấn và Nhẫn-nhục.

-         Bài thứ tám, Thiền-định và Trí-huệ. 

* 

            Xét một cách tổng-quát, thì dù là Ngũ-tâm-đình quán hay Lục-độ, cái phần chính-yếu của tập “Phật-học Phổ-thông”, khóa thứ tư này, vẫn nhắm đối-tượng là diệt-trừ bốn món phiền-não căn-bản của con người là tham, sân, si, mạn.  Trừ được bốn món phiền-não ấy, từ phần thô-thiển cho đến phần sâu kín, từ ngành ngọn cho đến cội gốc, trừ bao giờ cho đến khi không thấy bóng-dáng của chúng trong tâm ta nữa, thì khi ấy, con đường giải-thoát tự-nhiên lộ bày ra trước mắt chúng ta. 

            Với hoài-bảo thiết-tha ấy, chúng tôi biên-soạn tập Phật-học Phổ-thông này, để trình-bày với quí-vị Phật-tử và độc-giả quý mến những phép tu mầu-nhiệm để diệt-trừ phiền-não và tiến lên đường giải-thoát. 

 
   TIN TỨC SINH HOẠT
Chương Trình Tết Mậu Tuất

 Xem chi tiết 
  Khóa Tu Mùa Đông 2017
  HT Thích Đức Niệm Viên Tịch
   PHẬT HỌC CĂN BẢN
THOÁT ĐẾN THỰC TẾ

Trong bài diễn văn đọc tại Oslo, khi được trao tặng giải thưởng cao quí về những hoạt động cho hòa bình, bậc vĩ nhân đầy lòng nhân đạo, Bác sĩ Albert Schweitzer nói:

"Chúng ta phải ứng phó thực tế. Con người đã trở thành siêu nhân. Nhờ khoa học và các tiến bộ kỹ

 Xem chi tiết 
  ĐỨC PHẬT VÀ PHÁP GIÁO HOÁ CỦA NGÀI
  Khắc Phục Định Kiến Và Tập Khí Chỉ Lo Nghĩ Cho Bản Thân
   ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO
ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO

Trước tiên, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của từ đạo đức (Ethico) và các quan niệm tiêu biểu về đạo đức của các vùng văn hóa lớn của nhân loại.

Tự điển Dagobert D.Runes (1970) định nghĩa: "Ðạo đức là môn học liên hệ đến các phán xét về điều kiện chấp nhận hay phủ nhận, đúng hay sai, tốt hay xấu, đức hạnh hay phi đức hạnh, dục vọng hay trí tuệ của các hành vi của con người".

 Xem chi tiết 
  Đạo Phật Và Chữ Hiếu
  Lễ Tháng Bảy Cho Những Oan Hồn Phiêu Bạt
   THIỀN HỌC PHẬT GIÁO
SỰ SUY NIỆM CỦA NỘI TÂM

Ngài U Jotika được sinh ra trong một gia đình không thuộc dòng dõi Phật giáo tại Myanmar, và ngài được theo học trong một ngôi trường dòng Thiên Chúa giáo của người La Mã. Ngài đã học ngành kỹ thuật điện tử và đã đọc rất nhiều sách thuộc về khoa học phương Tây, về triết học, và tâm lý học. Ngài đã kết hôn và là cha của 2 người con gái trước khi xuất gia là một tu sĩ. Thay vì thỉnh thoảng viếng thăm gia đình và ở lại Yangoon, thì ngài đã dành trọn thời gian của mình để sống ẩn dật.

 Xem chi tiết 
  Yếu Chỉ kinh Nhất Dạ Hiền
  Pháp Thể Nhập Tri Kiến Phật (Kinh Pháp Hoa)
   VĂN HÓA PHẬT GIÁO
Hoài Niệm Hòa Thượng Trí Thủ

Một buổi chiều xuân năm 1958, tôi lên núi Trại Thủy Nha Trang, thăm chùa Hải Đức. Tôi không vào chùa, tôi đi dạo chung quanh chùa nhìn tứ-vọng-cảnh, rồi ra sân xem những chậu hường, lấy giống từ Đà Lạt. Xa xa nơi bìa sân, một nhà sư áo nâu đứng lần chuỗi dưới gốc cây Bồ đề xanh tươi. Những hạt chuỗi đón ánh mặt trời như những vì sao óng ánh, nối nhau mọc rồi lặn, lặn rồi mọc, đều đặn ung dung.
Hồi lâu nhà sư lặng lẽ đi ra sau chùa, lên Viện phật học cất trên hông đồi cao. Lòng tôi lâng lâng, và tôi có cảm giác rằng tôi là nhà sư. Đứng im một chỗ, nhưng tôi tưởng chúng tôi đương bước lên đầu non vừa đi vừa lần chuỗi. Cao hứng tôi sáng tác được một luật ngũ ngôn:

 Xem chi tiết 
  Lời Mẹ Nhắn Nhủ
  Lời Mẹ Ru
   PHẬT HỌC PHỔ THÔNG
Bát Nhã Tâm Kinh

Phật Học Phổ Thông Khóa thứ XII

 Xem chi tiết 
  10 - Phần Chánh Tôn (Tiếp Theo)
  09 - Phần Chánh Tôn (Tiếp Theo)
   TRIẾT HỌC PHẬT GIÁO
TỨ DIỆU ĐẾ

Giáo lý Tứ đế là nền tảng của hệ thống giáo lý đạo Phật. Ngay sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài đến vườn Nai thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, những bạn tu khổ hạnh với Ngài trước đây; nội dung bài thuyết giáo đầu tiên ấy là Tứ diệu đế. Từ đó, xuyên suốt hành trình hoằng hóa của Ngài, giáo lý Tứ diệu đế được triển khai, mở rộng. Đức Phật nhiều lần xác định về tầm quan trọng và siêu việt của giáo lý Tứ đế, Ngài dạy: "Những bậc A La Hán chánh đẳng giác ở trong quá khứ, ở trong tương lai hay hiện tại, được coi là vị Chánh đẳng giác đúng nghĩa là Chánh đẳng giác về Bốn thánh đế" (T- Ưng V).

 Xem chi tiết 
  SỰ VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC PHẬT
  NĂM UẨN

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712