Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > TIN TỨC SINH HOẠT
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 30/07/2012 (GMT+7)

Thư Mời Vu Lan

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quí liệt vị,

Noi gương Hiếu Hạnh của Ðức Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, mỗi năm cứ đến ngày Rằm tháng Bảy, Phật Tử quy về chốn già lam để làm lễ Vu Lan, cầu nguyện cho cửu huyền, thất tổ, đa sanh phụ mẫu, thất thế phụ mẫu siêu sanh Tịnh Ðộ.

Nhớ lời Phật dạy, cứ đến ngày chư Tăng mãn hạ, ngày lễ Tự Tứ, ngày chư Phật hoan hỷ. Toàn thể Phật Tử sắm sửa trai nghi cúng dường mười phương chư Hiền Thánh Tăng. Ðể cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã quá vãng siêu sanh Tịnh Ðộ. Cầu nguyện cho cha mẹ còn tại thế được sống lâu, mạnh khỏe, phát tâm Bồ Ðề.

Ðể quí Phật Tử có cơ hội cầu nguyện cho cha mẹ và đáp đền công ơn nuôi dưỡng của song thân. Tu Viện Kim Cang long trọng tổ chức Ðại Lễ Vu Lan vào chủ nhựt ngày 02 tháng 9 năm 2012 (Rằm tháng bảy âm lịch), lúc 10 giờ rưỡi sáng. Ðặc biệt năm nay có phần văn nghệ giúp vui của các ca nghệ sĩ Phương Hồng Quế, Phương Hồng Thủy, Đỗ Thanh và các ca sĩ địa phương nỗi tiếng, cùng ban Hài Kịch Minh Sang hợp tác thực hiện để cúng dường ngày Đại Lễ Vu Lan.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quí vị và bửu quyến vạn sự kiết tường, Bồ Ðề tâm kiên cố. Cầu nguyện cửu huyền thất tổ, thân nhân quá cố, cha mẹ nhiều kiếp của quí vị, nương nhờ oai lực Vu Lan Bồn được siêu sanh về cõi Cực Lạc Tây Phương.

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Atlanta, ngày 17 tháng 7 năm 2012

Trân trọng kính mời

Thích Hạnh Ðạt


 Chương Trình ĐẠI LỄ VU LAN 2556

Chủ nhật ngày 02 tháng 9 năm 2012 (nhằm 17 tháng 7 Âm lịch):

- 10:00 AM Chư Phật Tử vân tập về Tu Viện.

- 10:00 AM Cúng Hương Linh có dâng sớ cầu siêu và Hương Linh thờ tại Tu Viện

- 11:00 AM Cúng Trai Tăng.

- 11:50 AM Lễ Chính Thức:

  • - Ba hồi chuông trống Bát Nhã.
  • - Cung thỉnh chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Ðại Ðức, Tăng, Ni đăng lâm lễ đài.
  • - Chào Quốc kỳ và Phật giáo kỳ.
  • - Diễn văn khai mạc Ðại Lễ Vu Lan.
  •  - Dâng hoa cúng Phật.
  • - Nhạc Trầm Hương Ðốt.
  • - Niệm hương và lễ bái Tam Bảo.
  • - Tụng Kinh Vu Lan.
  • - Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức.
  •  - Cơm chay thân mật. 

- Văn Nghệ cúng dường Vu Lan do các ca sỹ Phương Hồng Quế, Đỗ Thanh, nghệ sỹ Phương Hồng Thủy, và các ca sỹ địa phương nỗi tiếng, cùng ban Hài Kịch Minh Sang cộng tác thực hiện, để cúng dường ngày Đại Lễ Vu Lan. Xin quí Phật Tử hãy đến sớm để được chỗ ngồi gần lễ đài hơn.

3:00 PM Lễ Quy Y Tam Bảo cho Thiện Nam và Tín Nữ.

5:00 PM Cúng thí thực cô hồn.

Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712