Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

Chương Trình Phật Ngọc

Ngày/Giờ Chương Trình
THỨ BẢY 19/03/2011
09:00 AM - 11:00 AMGIỚI ĐÀN BỒ TÁT GIỚI, XUẤT GIA GIEO DUYÊN (có chương trình riêng)
11:00 AM - 12:00 PMKHAI GIẢNG KHÓA TU HỌC MỘT TUẦN (có chương trình riêng)
05:00 PM-07:00 PMLỄ KHAI MẠC CUNG NGHINH PHẬT NGỌC
07:00 PM-08:00 PMTHUYẾT PHÁP
08:00 PM-11:00 PMVĂN NGHỆ KÍNH MỪNG PHẬT NGỌC
CHỦ NHẬT 20/03/2011
08:00 AM-10:00 PMCHIÊM BÁI PHẬT NGỌC VÀ XÁ LỢI THÁNH TĂNG
11:00 AM-01:00 PMLỄ CẦU NGUYỆN HÒA BÌNH THẾ GiỚI
01:00 PM-5:00 PMVĂN NGHỆ KÍNH MỪNG PHẬT NGỌC
THỨ HAI 21/03/2011 - THỨ NĂM 24/03/2011
08:00 AM-10:00 PMCHIÊM BÁI PHẬT NGỌC
02:00 PM-04:00 PMVĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG PHẬT NGỌC
08:00 PM-09:30 PMTHUYẾT PHÁP
THỨ SÁU 25/03/20111
08:00 AM-04:00 PMCHIÊM BÁI PHẬT NGỌC
09:00 AM-10:30 AMTHUYẾT PHÁP
07:00 PM-09:00 PMLỄ HỘI HOA ĐĂNG CẦU NGUYỆN
VÀ VĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG PHẬT NGỌC
THỨ BẢY 26/03/2011
08:00 AM-10:00 PMCHIÊM BÁI PHẬT NGỌC
08:00 AM-09:30 AMTHUYẾT PHÁP
10:00 AM-12:00 PMCẦU SIÊU BẠT ĐỘ
05:00 PM-06:30 PMĐẠI THÍ THỰC CÔ HỒN
08:00 PM-11:00 PMVĂN NGHỆ CÚNG DƯỜNG PHẬT NGỌC
CHỦ NHẬT 27/03/2011
08:00 AM-02:00 PMCHIÊM BÁI PHẬT NGỌC
09:00 AM-10:30 AMTHUYẾT PHÁP
11:00 AM-01:00 PMLỄ BẾ MẠC VÀ CUNG TIỄN PHẬT NGỌC
01:00 PM-04:00 PMVĂN NGHỆ CUNG TIỄN PHẬT NGỌC
Phap Luan

Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712