Tu Viện Kim Cang - Georgia


Đại Lễ Phật Đản 2018 - PL 2562
(115)


Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Mậu Tuất 2018
(122)


Đại Lễ Vu Lan 2017
(109)


Khất Thực 2017
(66)


Lễ Giao Thừa Mừng Xuân Đinh Dậu 2017
(59)


Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2016 - Tu Viện Kim Cang
(120)


An Cư Kiết Hạ 2016 - Tu Viện Kim Cang
(99)


An Cư Kiết Hạ 2016 - Chủ Nhật 7/24/16
(53)


Đại Lễ Phật Đản 2016 PL.2560 @ TVKC
(89)


Chúc Thọ 2016
(61)


Mandala by Liem Tran
(205)


Lễ Kiến Tạo Tranh Cát Mạn Đà La @ TVKC - 10-04-15
(71)


KhoaTu_Vipassana0915
(32)


Đại Lễ Vu Lan 2015 - PL.2559 @ TVKC
(74)


Co Phat Khat Thuc - 07/25/15
(49)


Cổ Phật Khất Thực 2015
(44)


Hình Ảnh An Cư Kiết Hạ 2015 và Thọ Bát
(73)


An Cư Kiết Hạ 07/19/15
(39)


Đại Lễ Phật Đản 2015 PL.2559 @ TVKC
(138)

Page: 1 2 3 4


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712