Tu Viện Kim Cang - Georgia


Lễ Vu Lan Năm 2008
(59)


Đại Lễ Phật Đản 2632
(20)


Lễ Đón Giao Thừa Năm Mậu Tý 2008
(67)


Lễ Sám Hối và Chuyển Cốt vào Tháp mới
(17)


Đại Lễ Vu Lan Năm 2007
(114)


Thiền Hành Ngày Thọ Bát 22/7/2007
(42)


Đại Lễ Phật Đản 2007 - PL 2551
(104)


Tết Nguyên Đán 2007
(62)


Lễ An Vị Phật tại Đại Bi Điện
(101)


Lễ Vu Lan năm 2006
(40)


Phật Đản năm 2006
(58)


Tu Học
(13)


Trà Đạo
(13)


Thọ Bát Quan Trai
(8)


Vu Lan năm 2005
(104)


Phật Đản năm 2005
(189)


Xây Dưng Đại Bi Điện
(9)


Lễ VuLan năm 2004
(84)


Phật Đản năm 2003
(30)

Page: 1 2 3 4 5


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712