Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

Video Cung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện Kim Cang - Atlanta, GA

Nếu quý vị không thể xem được video ở YouTube, quý vị bấm vào đây để xem.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa quý liệt vị,

Cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc là ước nguyện chung của mọi người chúng ta.

Vì lý tưởng cao đẹp và hạnh phúc của muôn loài chúng sanh, lễ Chiêm Bái Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới sẽ được tổ chức từ ngày 19-03-2011 đến ngày 27-03-2011 tại Tu Viện Kim Cang, Georgia. Để cho tuần lễ chiêm bái được thành tựu viên mãn, ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị tham gia vào các công tác Phật Sự. Đây là một duyên lành cho tất cả chúng ta vun trồng công đức.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý vị và bửu quyến vạn sự kiết tường, Bồ Đề Tâm kiên cố. Nguyện cầu cửu huyền thất tổ, thân nhân quá cố, cha mẹ nhiều kiếp của quý vị nương nhờ oai lực của Đức Phật mà siêu sanh về Cực Lạc.


Tu Viện Kim Cang


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712