Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > TIN TỨC SINH HOẠT
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 10/07/2014 (GMT+7)

THÔNG BÁO AN CƯ KIẾT HẠ

TU VIỆN KIM CANG
4771 Browns Mill Rd. Lithonia, GA 30038, Tel. (770) 322-0712, www.kimcang.org

THÔNG BÁO

Kính gởi quí Phật tử

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trích yếu: TÒNG HẠ tại khóa an cư kiết hạ năm 2014

Tổ chức tại tu viện Kim Cang

Thời gian: Từ 14/7/2014 đến 26/7/2014

Theo sự yêu cầu của chư Tăng Ni tại Georgia, Chúng tôi đứng ra tổ chức khóa AN CƯ 2 tuần cho chư Tăng Ni và quí Phật Tử theo TÒNG HẠ, tòng hạ có nghĩa là cũng ở tại trường hạ tu tập như chư Tăng Ni, nhưng quí Phật tử vì là hàng ngũ tại gia nên gọi là tòng hạ. Cho nên phước báo cũng vô lượng, phước báo ở cõi người và cõi trời không sánh bằng phước báo của người cư sĩ tại gia tòng hạ an cư.

Vậy quí Phật Tử tại gia cũng nên TÒNG HẠ để gieo duyên cho đời sau, khi có đủ duyên lành thì trong một kiếp nào đó ở tương lai quí vị sẽ được đồng chơn xuất gia, tu học Phật Pháp, làm vị Sa Môn chứng quả Vô Sanh, ra khỏi luân hồi, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, an nhiên tự tại không còn trôi lăng trong biển khổ của trần gian nữa.

Nếu quí Phật tử muốn TÒNG HẠ, hãy ghi danh trước, trong danh sách tòng hạ an cư. Còn nếu quí Phật Tử còn bận bịu công ăn việc làm không thể theo tòng hạ được, thì quí vị cũng còn có cơ hội đóng góp công sức vào an cư để gieo duyên như là: cúng dường Trai Tăng một ngày cho trường hạ, hoặc góp một phần với người khác để cúng dường, hoặc đến làm công quả một ngày, hoặc đến nghe Thuyết Pháp mi ti lúc 7:00 PM tới 8:30 PM, hoc nghe một thời Pháp v.v..., đó cũng là đóng góp vào trong trường hạ. Kết quả của công đức nầy sẽ gặt hái trong tương lai là quả vị Phật để cứu độ cho cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh.

Chương trình thuyết Pháp:

HT. Thích Minh Ðạt từ 15/7/14 tới 16/7/14 từ 7:00PM - 8:30PM

Hòa Thượng Thích Phước Tịnh thuyết Pháp tối thứ Năm 07/17/2014 7:00 PM tới 8:30 PM  tối thứ Sáu 07/18/2014 7:00 PM tới 8:30 PM  và sáng thứ Bảy 07/19/2014 lúc 9:15 AM tới 10:45 AM.

Chư Tăng Ni cùng hợp tác với HT. T. Nguyên Hạnh từ 21/7/14 tới 24/7/14

Ngày mãn Hạ, lễ Tự Tứ của chư Tăng Ni và Thiền Trà Ngày 26/7/14

Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712