Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > TIN TỨC SINH HOẠT
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 21/05/2014 (GMT+7)

SUMMER CAMP for YOUTH at KIM CANG TEMPLE FROM 08/02-03/2014

SUMMER CAMP for YOUTH

KIM CANG TEMPLE

FROM 08/02-03/2014

08/02/14           : 08:00AM – 09:00 AM : Registration

                        : 09:00AM – 10:00 AM : Orientation Programs & Rules

                        : 10:00AM – 10:30 AM : Break time

                        : 10:30AM – 12:00 PM : Hiking Meditation & Natural Games

                        : 12:00 PM – 13:00 PM : Lunch in Mindfulness

                        : 13:00 PM – 14:00 PM : Total Relaxation

                        : 14:00 PM – 14:30 PM : Sitting Meditation

                        : 14:30 PM – 15:00 PM : Break time

: 15:00 PM – 16:00 PM : Activities

: 16:00 PM – 17:00 PM : Games

                        : 17:00 PM – 17:45 PM : Walking Meditation & Tai Chi

                        : 18:00 PM – 19:00 PM : Dinner in Mindfulness

                        : 19:00 PM – 19:30 PM : Break time

: 19:30 PM – 22:00 PM : Camp Fire

                        : 22:00 PM                     : Bed time & Noble Silence

08/03/14           : 06:00 AM                   : Wake up time

                        : 06:00 AM – 06:30 AM : Personal hygiene

                        : 06:30 AM – 07:30 AM : Tai Chi & Ki Gong

                        : 07:30 AM – 08:00 AM : Break time

: 08:00AM – 09:00 AM : Breakfast in Mindfulness

                        : 09:00AM – 10:00 AM : Programs & Activities

                        : 10:00AM – 10:30 AM : Break time                   

                        : 10:30AM – 12:00 PM : Hiking Meditation & Natural Games

                        : 12:00 PM – 13:00 PM : Lunch in Mindfulness

                        : 13:00 PM – 14:00 PM : Total Relaxation

                        : 14:00 PM – 14:30 PM : Sitting Meditation

                        : 14:30 PM – 15:00 PM : Break time

: 15:00 PM – 16:00 PM : Circle Activities & Sharing Experience

: 16:00 PM – 17:00 PM : Closing & Cleaning- Going Home

Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712