Nhập Email của Bạn để nhận Tin Sinh Hoạt từ Tu Viện Kim Cang

TÌM KIẾM  

Tìm Theo

TRANG NHẤT > TIN TỨC SINH HOẠT
Cỡ chữ:  Thu nhỏ Phóng to
Cập nhật ngày 03/07/2008 (GMT+7)

Một đời sống đơn giản - Trung Tâm Thiền Dekanduwela ở Tích Lan

Chư Tăng Tích Lan đi Khất Thực
Chư Tăng Tích Lan đi Khất Thực

Kananvila, Sri Lanka – Trên một đỉnh núi tại Kananvila ngoài Horana, hiện hữu một học viện được gọi là Trung tâm thiền Dekanduwela, khuyến khích giúp người tự giải thoát bằng phương cách kiểm soát thân và tâm.
Sự độc đáo của thiền viện Dekanduwela là giúp người (cả nam lẫn nữ) dẫn đến một đời sống đơn giản trong 14 ngày và học về Phật pháp, thiền định,và đời sống như một tỳ kheo trong hai tuần.
“Những gì chúng tôi cống hiến ở đây là chúng tôi tạo cơ hội cho tất cả thiện nam và tín nữ để trở thành một vị Tăng trong thời gian ngắn và do đó cho một cơ hội để họ học và thực tập cách đảnh lễ theo các nguyên tắc và nghi lễ Phật giáo như thế nào” vị quản trị Trung Tâm thiền Dekanduwela Ni Sư Ma-inoluwe Dharmashanthi đã nói.
Theo Ni Sư Dharmashanthi, từ lúc chương trình 14 ngày xuất gia Tỳ khưu đã được giới thiệu vào năm 2003, tu gieo duyên trở thành rất phổ thông giữa cả hai giới trẻ và người lớn không phân biệt tôn giáo và giới tính.
“Hầu hết mọi người đến đây là các sinh viên còn đi học hay đã tốt nghiệp, các chuyên gia, và các bậc phụ mẫu từ các tầng lớp xã hội khác nhau. Tại đây, họ có thể hiểu nhiều hơn về Đạo Phật và thực hành hợp thời. Từ tích Lan, quan niệm này được xem như mới lạ, nhưng những quốc gia khác như Thái Lan, Mã Lai, Cam Bốt, Singapore, Miến Điện, và Việt Nam, quan niệm về xuất gia gieo duyên trong một thời gian ngắn đã được thực hiện từ xưa” Ni Sư đã nói như trên.
“Nguyên nhân chính yếu để giới thiệu một khóa xuất gia Tỳ Khưu gieo duyên 14 ngày để thư giản những người đang làm việc, nơi họ có thể tham dự chương trình mà không bị trở ngại. Để gia nhập chương trình, người ta phải ghi danh và tuổi giới hạn từ 18 đến 45 tuổi. Sau nghi lễ hợp với lẽ đạo, những người tham dự sẽ được xuất gia Tỳ Khưu hay Tu Nữ. Về phụ nữ, cạo đầu không cần thiết nhưng họ chỉ sẽ được phép quàng y. Vào lúc này, họ sẽ được đặt pháp danh và trong suốt thời gian xuất gia này, họ chỉ sẽ được gọi bằng pháp danh.
Mỗi ngày khóa tu gieo duyên bắt đầu từ 5 giờ sáng và theo thời khóa biểu đến 10 giờ đêm. Quá trình cũng bao gồm sự thực hành các nghi lễ Phật giáo tôn nghiêm và bao gồm lời giảng rộng Phật pháp hằng ngày của Trưởng lão Tăng Trụ Trì.
“Hầu hết những người đến đây bị lôi cuốn mãnh liệt trong đời sống vội vã ngày nay và họ đã trở thành nô lệ cho cuộc sống. Khi họ đến đây trong suốt vài ngày đầu tiên, họ tìm thấy khó khăn để điều chỉnh đời sống cư sĩ của họ. Sự yên tĩnh và an lành chung quanh, bỏ lại sau đời sống văn minh bên ngoài làm các Tăng sinh hiểu tầm quan trọng của cách sống đơn giản và thiền định để giúp họ an dịu tâm hồn.
“Qua kinh nghiệm của chúng tôi, chúng tôi tìm thấy các thiện tín xuất gia gieo duyên làm đời sống của họ tốt đẹp hơn. Họ tăng trưởng nhiều đức tin và kính trọng người khác hơn trước.
Sự thực hành này cũng đưa thiện tín trở lại chùa và hiểu Chư Tăng hơn, khi họ cũng đã trải qua quá trình giống như vậy.
Mặc khác, có nhiều thiện tín muốn xuất gia nhưng vì những hứa hẹn khác như hôn nhân và con cái, họ không thể nào thực hiện được. Sự phục vụ của chúng tôi cũng nhằm mục đích cho các thiện tín muốn trở thành các Tăng sinh trong thời gian ngắn và học về Phật Pháp giỏi hơn trước đây. Sau khóa tu, chúng tôi cũng phát cho họ chứng chỉ…..
Khi chúng tôi đến viếng thăm Trung Tâm thiền Dekanduwela thì một khóa tu gieo duyên đang diễn tiến cho các tín nữ.
Theo Ni Sư Dharmashanti khi nhận các đơn từ, họ sẽ được sắp xếp theo giới tính, tuổi và theo chương trình sẽ được phân chia trong thời gian nhất định. “Một khi chúng tôi kết thúc đợt này, chúng tôi sẽ chuyển qua nam giới và các Tăng sinh sẽ tiếp tục khóa tu gieo duyên và việc này là một quá trình liên tục nơi chúng tôi dạy Phật pháp trong một đường hướng khác.” Ni Sư Dharmashanti kết luận như trên.
Trung tâm Thiền này được quản lý bởi Trung Tâm Văn Hóa Phật giáo của Nedimala Dehiwala.

Tinh Tấn (dịch)
Quay lại In bản tin này Gửi tin này cho bạn bè  
 CÁC BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ
 

Xem tin ngày:


Trang Chủ | Lịch Sinh Hoạt | Hình Ảnh | Âm Nhạc | Trắc Nghiệm |  Xem Phim | Liên Kết |  Liên Hệ
Liên hệ kimcangtuvien@yahoo.com
4771 Browns Mill Road Lithonia Georgia 30038-2604 Tel:(770) 322-0712